Mazout bestellen? Vind een Esso mazout-verdeler

Privacyverklaring

Eigenlijke datum van de Privacyverklaring: 21 december 2001.
Datum van de laatste herziening 11 december 2015.

Exxon Mobil Corporation en zijn aangesloten maatschappijen ('ExxonMobil') waarderen uw belangstelling voor deze Website en gerelateerde of gelinkte ExxonMobil (Site). Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u weet welke informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, we over u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Persoonlijke Informatie is informatie die zou kunnen toelaten de identiteit van een bepaald persoon vast te stellen, met inbegrip van namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Het IP-adres van uw toestel en uw gebruik van een browser (zoals vastgelegd door cookies en andere opsporingsfaciliteiten op uw toestel) kunnen ook als Persoonlijke Informatie worden beschouwd als ze kunnen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Dergelijke informatie gebruiken we enkele voor statistische doeleinden, ze helpen ons bij het vormgeven en beheren van de Site.

Informatie en gebruik
Als iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie waardoor de Site met de computer van de bezoeker kan communiceren tijdens het bezoek. We gebruiken ook informatie zoals het aantal bezoeken aan de Site, welk deel van de Site bezoekers kiezen, het IP-adres (het internetadres toegekend aan uw computer door uw Internet provider), het domeintype, het browsertype (bv. Firefox, Chrome of Internet Explorer), de begin- en eindtijd van de sessie, de datum en de tijd. Wij gebruiken dat soort informatie voor statistische doeleinden waarmee wij onze Site kunnen ontwerpen en beheren.

Privacyaangelegenheden richten zich op Persoonlijke Informatie, d.w.z. informatie die betrekking heeft op de identiteit van iemand, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer u tijdens een bezoek de Site personaliseert, een bestelformulier invult, meedoet aan een wedstrijd of andere informatie aan ons doorgeeft, bestaat de kans dat u ons Persoonlijke Informatie geeft. Wij kunnen die Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten aan te bieden, om u een rekening te sturen voor producten en diensten waarom u heeft verzocht, om producten en diensten onder uw aandacht te brengen waarin u mogelijk in bent geïnteresseerd of om in contact met u te treden om andere redenen.


Als gebruiker van onze Site kunnen we u vragen dat we de geolocatie van uw computer of mobiel apparaat mogen lezen. We kunnen deze geolocatie-informatie gebruiken om u de diensten aan te bieden die u vraagt, bijvoorbeeld het tonen van de locatie van nabijgelegen verdelers en de route naar hun verdeelstation. We kunnen deze geolocatie-informatie ook gebruiken om u informatie te geven over de producten en diensten van ExxonMobil, bijvoorbeeld in combinatie met weergerelateerde informatie over de geolocatie van uw computer of mobiel apparaat. Wilt u niet dat we geolocatie-informatie voor dergelijke doeleinden aanwenden, dan kan u ons verzoek om geolocatie-informatie te lezen afwijzen; in dat geval kunnen sommige diensten door de Site niet geleverd worden. We kunnen de geolocatie-informatie doorgeven aan derde partijen die ons bijstaan bij het aanbieden van diensten en communicatie via de Site.

Zoals hieronder wordt uitgelegd in het deel over Verspreiding van informatie aan derden, distribueren of verkopen wij geen Persoonlijke Informatie aan derden opdat zij daarmee hun producten of diensten onder uw aandacht kunnen brengen; bovendien beloven wij u dat wij, zoals uitgelegd in het deel over de Optie wis/wijzig informatie, uw Persoonlijke Informatie binnen een redelijke periode zullen verwijderen uit onze database op een zodanige manier dat u niet meer door ons wordt benaderd. Indien u aan ons doorgeeft dat eerder verschafte Persoonlijke Informatie niet meer correct is, zullen wij uw gegevens wijzigen. Om het ons mogelijk te maken om snel uw verzoek in te willigen, is het handig dat u ons laat weten in welke context u de Persoonlijke Informatie verschafte, bijvoorbeeld in verband met een promotie of specifieke producten of diensten.

Informatie die op uw computer wordt geplaatst

Wij kunnen informatie (gewoonlijk aangeduid als een ‘cookie’) op uw computer plaatsen wanneer u onze Site bekijkt of gebruikt. Met deze informatie kunt u gemakkelijker onze Site gebruiken en hoeft u niet elke keer wanneer u de Site bezoekt, uw gegevens in te vullen. U kunt deze informatie blokkeren of wissen van uw computer indien u dat wenst. (Uw 'help' scherm of gebruikershandleiding legt uit hoe u dit doet).

We gebruiken derde-partij-advertentietechnologie om u advertenties te tonen op de site waarop we adverteren. Deze technologie verwerkt geen informatie die kan gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, ze bevat met andere woorden niet uw naam, adres of andere Persoonlijke Informatie. Als uje een advertentie aanklikt, zal een ‘cookie’-bestand op uw computer worden bewaard. Deze informatie is bedoeld om te helpen bij het beheer van onze online advertenties. Wilt u meer weten over derde-partij-advertentietechnologie, cookies, en over uw ‘opt-out’-mogelijkheden, klik hier.

Informatie van kinderen

De Site kan erg interessant zijn voor kinderen. ExxonMobil is echter niet van plan via de Site Persoonlijke Informatie te verzamelen van of over personen jonger dan 18  jaar.

Hyperlinks

De Site bevat links naar sites die geen eigendom zijn van ExxonMobil, noch door deze laatste worden beheerd of onderhouden. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor hun privacybeleid en hun praktijken, en we doen geen beweringen, noch geven we garanties m.b.t. de privacypraktijken van deze sites. We kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor het beleid en de praktijken van een website vanwaar u hebt doorgelinkt naar onze Site. We raden u aan om het privacybeleid van deze andere sites te controleren en contact op te nemen met de beheerder ervan als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Verspreiding van informatie aan derden

Communiceren via het internet of informatie, producten en diensten naar u versturen op een andere wijze brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat uw Persoonlijke Informatie via derden verwerkt wordt; ExxonMobil verkoopt of distribueert uw Persoonlijke Informatie echter niet aan derden opdat zij hun producten en diensten onder uw aandacht kunnen brengen.

Wij zetten ook andere bedrijven en personen in die namens ons diensten verrichten, waarbij het o.a. gaat om het uitvoeren van bestellingen en de bezorging, het versturen van berichten via de post en per e-mail, het verwijderen van zich herhalende informatie op klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het ondersteunen van de marketing, het verwerken van betalingen per creditcard en het verlenen van klantenservice. Om hun werk te kunnen verrichten, hebben zij toegang tot Persoonlijke Informatie, maar zij mogen deze informatie niet voor iets anders gebruiken.

Persoonlijke gegevens die ExxonMobil verzamelt, mogen naar de diverse afdelingen en verbonden maatschappijen overal ter wereld worden verstuurd, wat inhoudt dat er ook gegevens worden verstuurd uit landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren naar landen buiten de E.E.R. Door gegevens in te vullen op de Site geeft de bezoeker expliciet toestemming voor het versturen van gegevens, waaronder grensoverschrijdende versturing van gegevens die onder deze privacyverklaring vallen.

Dataoverdracht

Wij mogen de Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen, overmaken aan landen anders dan het land waar de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Die landen hebben wellicht niet dezelfde wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens als het land waar u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Als wij uw informatie aan andere landen overmaken, zullen wij die informatie beschermen zoals is beschreven in huidige Privacyverklaring.

Als u zich bevindt in de Europese Gemeenschap of Zwitserland, passen wij de toepasselijke wetten toe waardoor de overdracht van Persoonlijke Informatie aan landen buiten de EU of Zwitserland voldoende beschermd is. We hebben maatregelen genomen om te verzekeren dat partijen die Persoonlijke Informatie ontvangen de nodige beschermingsmaatregelen hanteren met betrekking tot uw informatie. Deze maatregelen omvatten onder meer de contractuele verplichtingen voor de ontvangers om persoonlijke data te behandelen en beschermen in overeenstemming met de standaard toepasselijke contractclausules zoals die werden ontwikkeld door de Europese Commissie.

ExxonMobil Global Services Company, een aangesloten maatschappij van Exxon Mobil Corporation, is erkend op grond van het Safe Harbor privacykader zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Europese Commissie en Zwitserland met betrekking tot het verzamelen, het opslaan, het gebruik, de overdracht en andere verwerkingen van Persoonlijke Informatie die wordt overgemaakt van de Europese Unie of Zwitserland aan ExxonMobil Global Services Company in de Verenigde Staten. Klik hier om onze Safe Harbor Privacy Notice te bekijken.

Gevoelige informatie

ExxonMobil is niet op zoek naar gevoelige informatie van de bezoekers van onze Site, tenzij dat wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in verband met het werven en aannemen van medewerkers. Gevoelige informatie omvat bepaalde types van gegevens in verband met : ras of etnische origine, politieke standpunten, godsdienstige of andere levensovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of geestelijke gezondheid, seksuele activiteiten of strafblad. We raden u aan dergelijke gevoelige informatie niet te verstrekken. Indien u echter dergelijke informatie verstrekt, gaat ExxonMobil ervan uit dat u daarmee uw uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze data te gebruikenop de wijze zoals omschreven in huidige Privacyverklaring of op de plaats waar u deze informatie vrijgaf.

Uitstapmogelijkheid/beperken van informatie

U kunt een verzoek indienen om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of aan te passen door een e-mail te sturen naar de Data Privacy Afdeling. We zullen dan een redelijke poging doen om aan uw verzoek te voldoen. Het is daarbij nuttig voor ons om te weten in welke context u de Persoonlijke Informatie heeft verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden, berichten en aanpassingen

Als u ervoor kiest om onze Site te bezoeken, is elk geschil over privacy als gevolg van een bezoek aan onze Site onderworpen aan deze huidige Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de beperkingen op schadevergoeding en de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen. We behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

Contact opnemen met ExxonMobil over de inhoud van deze Privacyverklaring
Hebt u vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring, gelieve dan contact op te nemen met het Data Privacy Office van ExxonMobil op volgend adres:


ExxonMobil
T.a.v. Data Privacy Office
Esso Petroleum Company, Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
Verenigd Koninkrijk
KT22 8UX
Data Privacy Office e-mail

In geval van grote wijzingen van huidige Privacyverklaring, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren en de wijzigingsdatum bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. We raden u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te consulteren op updates.

 

 

Een specifieke service in uw buurt?

Hier vindt u de Esso-mazoutverdelers die deze service aanbieden.